Ukrainian Folk Dance for Children

Dear Ukrainians and friends of Ukraine!

We are happy to announce that Ukrainian Cultural Center of New England in partnership with Volodymyr Foygelman and Center Makor are establishing Ukrainian Dance Classes in Boston.

Volodymyr Foygelman

Volodymyr Foygelman was born in Kyiv, Ukraine. He graduated from Kyiv State Institute of Culture (now Kyiv National University of Culture and Arts) in 1989 with a Master’s Degree in choreography and administration for community and sport centers. He will be the teacher and choreographer of Ukrainian Dances. 

We are pleased to announce that two groups have been formed: Petite and Junior. The older kids, who would have been a part of a Teen group, as of now will be working with the Junior group. In the future, once the Teen group is fully formed, we will invite the older kids there.

Classes will be held twice a week – every Wednesday and Saturday.
The schedule is formed according to the teacher and studio availability.

Petite group (up to 8 years old):

 • Wed 6:30 PM (from October 18th)
 • Sat 4:30 PM

Junior group (8-10 years old):

 • Wed 7:30 PM (from October 18th)
 • Sat 5:30 PM

Please note that the schedule is subject to change.

For families with multiple attendees: if your children ended up in different groups, and you would like them to have class together, you can discuss this with Volodymyr in person and choose a group that is more suitable for your children.

Dress code for dancing (preferred):

 • White T-shirt
 • Dark/black shorts/leggings
 • White socks (could be slippery socks) or Child sole ballet shoes.

Let’s revive the beauty of Ukrainian traditions in the Greater Boston area!

Любі, друзі.

Раді сповістити вас, що Український Культурний Центр Нової Англії спільно з Володимиром Фойгельманом та Центром Макор, оголошують набір на заняття українськими танцями в Бостоні.

Volodymyr FoygelmanВолодимир Фойгельман народився в Києві. У 1989 році закінчив Київський державний інститут культури (нині Київський національний університет культури і мистецтв), здобувши ступінь магістра з хореографії та управління громадськими та спортивними центрами. Саме він буде викладачем та хореографом українських танців.

Раді повідомити, що буде створено дві групи: молодша та середня. Старша група на даному етапі буде займатися з середньою, з перспективою відділитися, коли буде набрана повна група.

Заняття будуть відбуватися двічі на тиждень – в середу та суботу.
Графік сформовано згідно з голосуванням, доступністю днів вільної студії та викладача.

Наступне заняття відбудеться у суботу 24 вересня.

Молодша група (до 8 років):

 • Ср 18:30 (з 18 жовтня)
 • Сб 16:30

Середня група (8-10 років):

 • Ср 19:30 (з 18 жовтня)
 • Сб 17:30

Зверніть увагу, що при необхідності в розклад можуть бути внесено зміни.

Якщо діти з однієї родини попали у різні групи, а ви б хотіли, щоб вони займалися разом – це можна обговорити з Володимиром і обрати групу, яка більше підійде вашим дітям.

Бажана форма одягу для танців:

 • Біла футболка
 • Темні/чорні шорти / лігенси
 • Білі шкарпетки (можуть бути slippery socks) або дитячі балетки.
 
Відродимо красу українських традицій на території Великого Бостона!